درست بنویسیم

درست بنویسیم،تصفیه آب یا تسویه آب

در سالهای اخیرکاهش کیفیت آب‌آشامیدنی باعث شده است که نام دستگاه های تصفیه آب را بر سر زبانها افتاده شود و برای اکثر مردم و خانواده ها، دستگاه تصفیه آب تبدیل به یک ابزار آشنا گردیده است.

اما عده ای این دستگاه ها را آب‌تصفیه کن یا آب‌شیرین کن می نامند و در زمان نگارش نیز به اشتباه تصویه‌آب یا تسویه‌‌آب می نویسند. برای اینکه اطلاعات بیشتری را در این مورد کسب کنید،می توانید، متن زیر را مطالعه نمایید

تصفیه آب یا تسویه آب ؟

در زبان فارسی به لحاظ نزدیک بودن آواهای حروف، اشتباه های رایج و مصطلح زیادی دیده می شود، اما گاهی درباره تشخیص درستی و نادرستی برخی از کلمات ابهاماتی وجود دارد، مانند عبارات تسویه‌آب یا تصویه‌آب که برخی از کاربران را به اشتباه انداخته است. در کتاب غلط ننویسیم، ابوالحسن نجفی که یکی از اساتید زبان شناسی به حساب می‌آیند، به بررسی عبارات تسویه و تصفیه پرداخته است.

ریشه کلمه تصفیه عربی بوده و به معنای پاک کردن و پالوده کردن می باشد، اما کلمه تسویه یعنی مساوی کردن و یکسان کردن که معمولا برای امور مالی به کار می رود.با این تعارین مشخص می شود که تصفیه آب صحیح می باشد.

اما کلمه تصویه آب چطور، صحیح است یا اشتباه؟ عبارت تصویه آب که علاوه بر اشتباه در املا فارسی، از نظر معنایی هم غلط است زیرا  ما کلمه ای به نام تصویه نداریم و در هیچکدام از فرهنگ لغت های زبان فارسی معنایی برای آن ذکر نشده است. بنابراین عبارات تسویه آب و تصویه آب نیز بنا بر توضیحات بالا رد می شوند.

آبتصفیه کن یا آب شیرین کن ؟

تصفیه آب (Water Treatment)   به فرآیندی گفته می¬شود که کیفیت آب را بهبود می‌دهد تا بتوان آن را برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار داد.

عبارت تصفیه‌آب از لحاظ کیفی و هدف از انجام آن می‌تواند معانی مختلفی به خود بگیرد. باید دید هدف نهایی شما از تصفیه آب چیست؛ آشامیدن، تامین آب صنعتی، آبیاری یا غیره.

تصفیه آب آلاینده ها و اجزای نامطلوب موجود را حذف می کند، به طوری که آب برای استفاده موردنظر مناسب می شود. مهمترین موادی که در طول فرایند تصفیه‌ی آب‌آشامیدنی حذف می شوند: جامدات معلق، باکتری ها، جلبک ها، ویروس ها، قارچ ها، فلزات سنگین و موادمضر می باشد. حذف آلاینده¬ها شامل سه فرایند می‌شود: فرایند فیزیکی مانند ته‌نشینی، فرایندهای شیمیایی مانند انعقاد و فرایندهای بیولوژیکی مانند حذف شن و ماسه است. با این حال می توان این فرایند را با تعابیری مانند آب‌تصفیه‌کن یا آب‌شیرین¬کن توصیف کرد اما وسیله ای که اینکار را به نحواحسن انجام داده و سختی آب‌را طبق استانداردهای بهداشت جهانی کاهش می دهد،

دستگاه تصفیه‌آب نام دارد. اگرچه عبارت آب‌تصفیه‌کن از لحاظ مفهوم ایرادی ندارد اما تصفیه آب صحیح ترین واژه برای این فرایند (چه از لحاظ دستور زبان و چه اهل فن این حوزه) شناخته می شود و این عبارت مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد

دستگاه‌های تصفیه آب و تصفیه هوا آکواجی
Aquajoy
دستگاه تصفیه آب آکواجوی_ مدل لجند_ ایسنتاگرام شرکت گوارای البرز
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email